Følgere

tirsdag 21. september 2010

RealismenRealismen var en tidsepoke som varte fra ca 1875 - 1890-tallet. Innenfor litteraturen er det under denne tiden hvor forfatterne prøver å beskrive tiden og menneskene så relaistisk som mulig. Akkurat slik virkelig heten var på den tiden. Dette var en motsetning av Romantikken, hvor alt av tekster og bilder var basert på romatikk, fantasi og følelser.


Jeg syntes En Folkefiende passer godt inn i denne epoken fordi i Ibsens fortelling legges alle kortene på bordet. Dette kan man se i skuespillet ettersom at det ikke handler om fantasier osv, men om virkeligheten. Skuespillet er basert på en sann historie, hvor det var en lege i en tysk badeby, som sa at det var koloreautbrudd i byen, noe som førte til ødellagt badesesong. På grunn av dette ble den tyske legen og hans familie ble jaget ut av byen.


I En Folkefiende får leseren eller den som ser på skuespillet vite alt og alle synsvinkler fra de som er med i stykket. Vi blir beskrevet akkurat hvordan broren til Dr. Stockmann, Peter er. Han er en skikkelig gjærriknark og selv om det står på byens helse så vil han ikke gi riktig informasjon om badeanstalten til befolkningen. Som byens byfogd burde hans interresse være å sikre byen. Dr. Stockmann som har riktig informasjon om vannet og hvilke forgiftninger som er i det prøver derimot å informere folket. Ettersom at han har mindre autoritet enn broren sin, velger folket å tro på Peter. Dette viser godt hvordan tiden var og Ibsen får godt frem at folket da og nesten alltid kommer til å holde med flertallet og autoriteten. Dersom flere mennesker hadde vært med Dr. Stockmann, ville de fleste i byen tatt hans parti.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar