Følgere

tirsdag 10. mars 2009

Kvinner 4ever!


Fra Si;D siden i Aftenposten søndag 8 mars 2009, skriver Vilde (16)om kvinnedagen, den 8. mars. Hun skriver at denne dagen er verdt så mye for kvinner, sammenliknet med den lille skriften i kalenderen. Her kan jeg si meg helt enig.

Denne dagen ble gjort til internasjonal kvinnedag av FN i 1975 den 8. mars. Det er selve symbolet for at kvinners rettigheter er vunnet, som Vilde sier i teksten. Kvinner har på en måte klatret seg oppover i stigen, og ut i arbeidslivet. Vi har mulighet til å få samme lønn og stilling som menn.

Vilde stiller seg også spørsmålet om hvordan samfunnet hadde vært uten at kvinnene hadde tatt plass i det. Hvis jeg skal svare på dette spørsmålet, ville jeg sagt at samfunnet ikke hadde vært det samme. Det er fordi kvinner har helt forskjellige meninger enn menn. Samfunnet i dag blir derfor satt sammen av både menn og kvinner. Store politikere er kvinner, og de har mye å si i samfunnet vårt.